juni 2018


Thuis


Had mij dan gezegd

dat ik hier niet hoorde,


dan had ik hier geen huizen gebouwd,

geen bomen geplant,

geen mensen gekust,

geen kinderen gebaard.


Had het mij gezegd,

voor ik alles wat mij lief was,

achterliet,

voor gronden,


die mij nooit zouden dragen.


Had het mij gezegd,

dan was thuis,

thuis gebleven.


Sulayman el Mathari